خدمات ترجمه

دارالترجمه رسمی فارسی و آلمانی برلین
مورد تائید تمامی ایالات آلمان

کار خوب با قیمت مناسب توسط ما برای شما ممکن می گردد

 

·       ترجمه گواهینامه، کارت ملی، ترجمه شناسنامه به زبان آلمانی و فارسی.

 ·       ترجمه سند ازدواج و سند طلاق و سایر مدارک  به زبان آلمانی و فارسی.

·      ترجمه وکالت نامه،  ترجمه سند مالکیت،  ترجمه کارت پایان خدمت به آلمانی و فارسی.

·        ترجمه مدارک دانشگاهی و پیش دانشگاهی ، ریزنمرات، مدارک  دبیرستان و سوابق شغلی.

·        تنظیم ترجمه زندگی نامه و سایر اسناد به زبان آلمانی و فارسی.

        مشاوره و همراهی موکلین

·        نامه نگاری با کلیه مراکز دولتی و خصوصی – اداره امورپناهندگان، شرکتهای بیمه، غیره.

·        همراهی موکل و مشاوره در کلیه ادارات و دفاتر دولتی و خصوصی، دفاتر وکلا ، مدارس و دبیرستان.

·        مشاوره در رابطه با کلیه مسائل اجتماعی  و روزمره.

·        مترجم  در نمایشگاه ها ، مترجم بازرگانان ایرانی در هر نقطه آلمان.

.        همراهی بیماران در مراکز پزشکی .

 عکس سایت برلین دروازه براندنبورگ – تهران میدان آزادی